återSKAPA

Ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning.

Återskapa är uppbyggt kring en unik materialbank, där vi låter industrispill och andra restprodukter få nytt liv som skapande och laborativt material. Vi designar kreativa produkter, workshops och event för en hållbar framtid.

 

Kontakt

Carin Hernqvist – Projektledare
info@aterskapamalmo.se