Back to All Events

Bilfri Innerstad Malmö: Uppstartsmöte 2

Fler och fler Europeiska städer inser nyttan med bilfria innerstäder. Oslo, Helsingfors, Hamburg, Ljubljana och flertalet Holländska städer har kommit lång med sitt arbete kring att minska bilismen i städerna. Nu vill vi i Naturskyddsföreningen Malmö diskutera hur Malmö kan ställa om för ett eventuellt bilfritt centrum, hur skulle ett sådant Malmö kunna se ut? 

Tanken med detta möte är att samla dem som är intresserade av den här frågan och bilda en lokalgrupp. 

Det kommer bjudas på fika!