Back to All Events

Bilfri innerstad Malmö: Möte 3

Fler och fler Europeiska städer inser nyttan med bilfria innerstäder. Oslo, Helsingfors, Hamburg, Ljubljana och flertalet Holländska städer har kommit lång med sitt arbete kring att minska bilismen i städerna. Nu vill vi i Naturskyddsföreningen Malmö diskutera hur Malmö kan ställa om för ett eventuellt bilfritt centrum, hur skulle ett sådant Malmö kunna se ut? 

Det kommer bjudas på fika!

Earlier Event: February 7
No. 4: The Art of Mandala