Back to All Events

Build your own effect pedal

Would you like to build an effect pedal for guitar (or other instrument), and – if you are interested – also learn a bit about electronics? 
Then you should consider attending this workshop – or series of workshops; if the group is interested in modifying the circuits and learn a little about how a distortion pedal works, I think it will require more than one occasion. There will be an opportinity for "follow-up workshops" every other Wednesday(April 11 and April 25). 

No previous knowledge is required. If you don't know how to solder, you will start by learning that. 

You can order a pedal kit from Moodysound through me (with a slight discount), but then you will have to sign up and order on March 18 at the latest. Otherwise, you can get a kit yourself.

There is more information here, including information about the kits you are recommended to choose from (as a beginner), and how to sign up (note that signing up as well as ordering a kit is binding):
https://bar-and-c.github.io/electronicsoundmachines/
 

 

På Svenska

Skulle du vilja bygga en egen effektpedal till gitarr (eller annat instrument), och – om du är intesserad – också lära dig en del om elektronik?
Då bör du överväga att gå på denna workshop – eventuellt återkommande workshops; om gruppen är intresserad av att modifiera pedalerna och lära sig lite om hur en distortionspedal fungerar, tror jag det krävs mer än ett tillfälle. Det kommer att finnas möjlighet att gå på "uppföljnings-workshops" varannan onsdag (11 april samt 25 april).

Inga förkunskaper krävs. Kan du inte löda börjar du med att lära dig.

Du kan beställa en pedalbyggsats från Moodysounds genom mig (med lite rabatt), men då måste du anmäla dig och beställa byggsats senast söndagen den 18 mars. Annars kan du skaffa en byggsats p åegen hand.

Det finns mer information här, inklusive information om byggsatserna du rekommenderas att välja på (som nybörjare), samt hur du anmäler dig (observera att anmälan såväl som beställning av byggsats är bindande):
https://bar-and-c.github.io/electronicsoundmachines/

Earlier Event: March 23
Ung Svensk Form x STPLN
Later Event: March 29
Workshop #9: Acroyoga!