Back to All Events

B Art - Boksläpp och seminarium

KAN UNGDOMARS KONST FÖRÄNDRA VÄRLDEN? 

Den 17 april 2018 bjuder ungdomskonstprojektet B Art på ett kostnadsfritt seminarium om ungdomars konst och metoder att jobba med den. Seminariet vänder sig till ungdomar, konstnärer, beslutsfattare, pedagoger, kuratorer, lärare, alla som arbetar med ungdomar och skapande, liksom allmänt konstintresserade.

LIGA LAGZDINA OCH LONE BACH BORIUS - B ARTS PROJEKTLEDARE

Berättar om sina erfarenheter med det treåriga konst och ungdomsprojekt som de startade våren 2015. Projektet baseras på 4 samarbeten med professionella konstnärer om året som
följs upp med offentliga utställningar med ungdomars konst.
Under seminariet är det boksläpp för B Art - Ungdomars konst. Metodbok . Liga och Lone berättar om alla konstnärssamarbeten och om sin egen öppna verksamhet. Om betydelsen av att utveckla kreativitetet och konstnärliga processer.

UNGDOMAR

Spännande samtal med ungdomar som medverkar under seminariet och berättar om sina erfarenheter. Ungdomarna kommer avslöja en vandringsutställning med utvalda delar av alla konstverk som skapats under tre år.

SAADIA HUSSAIN - KONSTNÄR OCH KONSTAKTIVIST

Saadia har sin bas i Stockholm men jobbar både nationellt och internationellt. Saadia drivs av en stark tro på att alla människor behöver konstupplevelser i sin vardag, att konsten är allas rättighet och att kreativitet inte får bli en klassfråga. Saadia intresserar sig särskilt för att barn och ungas röster synliggörs och använder konsten som form och plattform for att diskutera och ge plats för ungas berättelser och uttryck som speglar deras liv, samtid och framtid. Saadia kommer att berätta mer om hur hon har arbetat tillsammans med unga och skapat konst som både förändrar ytor och attityder.

Vi bjuder på vegetarisk lunch till alla deltagare.

DATUM: 17 april kl. 9.30 - 16.00

PLATS: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö

ANMÄLAN: bit.ly/b-art-seminarium

Anmälan senast 10 april. Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en no-show avgift om 300 kr för alla över 20 år.

Varmt välkomna!

Liga Lagzdina och Lone Bach Borius
Projektledare B Art

-----------------------------------------------------------------------------

B Art drivs av kulturföreningen MedVind och ABF Malmö. Projektet finansieras av Arvsfonden och stöds av Burlövs Kommun.

Earlier Event: April 12
Presentation - A coat fit for Malmö
Later Event: April 22
Gerillaslöjd / Craftivism