Back to All Events

Lunch Talks No° 07: En arbetsmarknad som inkluderar?

Under detta lunchtalk berättar projektkoordinatorn Rebecca Stewart från SwIdeas om ett projekt som gett nya insikter om den svenska arbetsmarknaden. Projektet Migrascope syftar till att främja integration och inkludering av nyanlända och utrikesfödda i arbetsmarknaden genom studiebesök på inkluderande arbetsplatser i Europa, erfarenhetsutbyten och utbildning. Som en del av projektet har SwIdeas intervjuat arbetsgivare och nyanlända om sina perspektiv om integration på arbetsmarknaden och hur det kan förbättras. Allt detta presenteras i en 20 minuter dokumentär som skapades av Nova Fahem och SwIdeas medan vi äter lunch.

Projektet finansieras av Europeiska Unionens Asyl, Migration och Integration Fond och ska genomföras i 7 olika länder i Europa. MigraSCOPE leds av Institute of Baltic Studies (Estland) i partnerskap med Institute of Public Affairs (Poland), Peace Institute (Slovenien), Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology (Lituan), Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology (Tyskland), Inclusive Works (Nederlander) och SwIdeas (Sweden).

Lunch talks är lättsamma föreläsningar öppna för allmänheten, organiserade av STPLN. Det kan handla om allt från cyklar till programmering eller politik. Ta med din lunch, sätt dig ner och lyssna och prata. Kaffe på maten serveras. Vi ses i Baren! 

(Har du något du vill dela med dig av? Låt oss veta så ordnar vi ett lunch talk ihop!)

Later Event: May 9
The Lucidity of Dreams