Back to All Events

Alternativ yoga hos STPLN

(Eng below)

Ansluta sig till och öva alternativa yogaformer (en unik kombination av Satsang, Meditation, Yoga och Andningsövningar) organiseras av Öresund Yoga Hälsocentral och STPLN, Malmö.

Nu pågår ett inrutat program varje torsdag om en timme (mellan 16:30 och 17:30) som fortsätter i tio veckor. Varje session kommer att vara full av ett tema av glädje och nirvana som leder till en ny inlärning och guidad meditation utförs av skicklig yogamästare. Den första inledande sessionen är gratis och därefter kommer sessionavgifterna att vara 150 SEK (friviligt). Anmäl dig till fri konsultation på alternativ.yoga@gmail.com eller 0703389332 för att känna till detaljerna i programmet. Ta med en yogamatta.

Uppnå fred med ditt inre själv, höja livskvaliteten och få fred med din själ. Bygg energi i dig med unika andningstekniker och känna den positiva effekten på kroppen direkt.

___

Alternative yoga at STPLN

 

Join and practice alternative yoga forms (a unique combination of Satsang, Meditation, Yoga and Breathing Exercises) organized by the Öresund Yoga Health Center and STPLN, Malmö.

 

There is a scheduled program where sessions are taking place every Thursday for an hour (between 16:30 and 17:30) which continues for next ten weeks. Each session will be full of a theme of joyfulness and nirvana leading to a new learning and guided meditation with the help of skilled master. The first introductory session is free and thereafter the session fees will be SEK 150 (voluntary). Sign up for free consultation at alternative.yoga@gmail.com or 0703389332 to know the details of the program. Please bring a yoga mat.

 

Achieve peace with your inner self, raise the quality of your life and have peace with your soul. Build energy within yourself with unique breathing techniques and feel the positive effect on the body directly.