Back to All Events

Alternativ yoga hos STPLN

Alternativ yoga hos STPLN:

Ansluta sig till och öva alternativa yogaformer (en unik kombination av Satsang, Meditation, Yoga och Andningsövningar) organiseras av Öresund Yoga Hälsocentral och STPLN, Malmö.


Nu pågår ett inrutat program varje torsdag om en timme (mellan 17:00 och 18:00) som fortsätter i tio veckor. Varje session kommer att vara full av ett tema av glädje och nirvana som leder till en ny inlärning och guidad meditation utförs av skicklig yogamästare. Ingen erfarenhet krävs och alla är välkomna. Evenemanget är donationsbaserat och rekommenderad donation är 150 SEK. Anmäl dig till fri konsultation på alternativ.yoga@gmail.com eller 0703389332 för att känna till detaljerna i programmet. Ta med en yogamatta.

Uppnå fred med ditt inre själv, höja livskvaliteten och få fred med din själ. Bygg energi i dig med unika andningstekniker och känna den positiva effekten på kroppen direkt.

______________________________
Alternative yoga at STPLN

Join and practice alternative yoga forms (a unique combination of Satsang, Meditation, Yoga and Breathing Exercises) organized by the Öresund Yoga Health Center and STPLN, Malmö.

There is a scheduled program where sessions are taking place every Thursday for an hour (between 17:00 and 18:00) which continues for next ten weeks. Each session will be full of a theme of joyfulness and nirvana leading to a new learning and guided meditation with the help of skilled master. No previous experience required and everyone is welcome. The event is donation-based and the recommended donation is 150 SEK. Sign up for free consultation at alternative.yoga@gmail.com or 0703389332 to know the details of the program. Please bring a yoga mat.Achieve peace with your inner self, raise the quality of your life and have peace with your soul. Build energy within yourself with unique breathing techniques and feel the positive effect on the body directly.

Earlier Event: October 22
Integral Mindfulness
Later Event: October 24
Malmö Makerspace - Members Night