STPLN ÄR EN UNIK MÖTESPLATS, ETT MAKERSPACE OCH EN INKUBATOR FÖR INITIATIV OCH KREATIVA PROJEKT I MALMÖ.

STPLN (uttalas stapeln) finns för dig som har idéer och kreativa projekt. Dörren står öppen för alla erfarenheter, nivåer och åldrar. Det finns verkstäder, studior och kontorsplatser redo att användas. Här jobbar vi inkluderande, experimenterande och hållbart med teknik, hantverk, konst och kultur. Kom hit och säg hej, vi visar dig gärna runt.

 
 
Bertil.jpg

Bertil Björk
Verksamhetsledare
bertil@stpln.se
+ 46 706 371 674

Fernanda.jpg

Fernanda Jaraba Molt
Projektledare
fernanda@stpln.se
+ 46 732 344 654

Josh.jpg

Joshua Ng
Projektledare / Event
joshua@stpln.se
+ 46 760 484 112

 
 

Kallelse till Extra Årsmöte Föreningen Stapelbädden.

22 Oktober 18:00 STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö.

Vid årsmötet kommer frågor om stadgeändringar att avhandlas enligt beslut vid förra

årsmötet.

Dagordning:

§1. Mötets öppnande


§2. Mötets behöriga utlysande


§3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet


§4. Val av en justeringsman

§5. Fastställande av dagordning


§6. Revidering av föreningens stadgar.

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att överse och komma med förslag på förändringar i

stadgarna. Med speciellt fokus på:

1. Anpassning av stadgarna så att de korresponderar bättre med den verksamhet som

sker i huset idag.

2. Anpassning av stadgarna så att de är bättre avpassade för den participatoriska

organisation som utvecklats – speciellt hur föreningsmedlemskapet ska se ut och

med en relevant medlemsstock som mål.

3. Försäkra sig om att stadgarna så väl som möjligt skyddar föreningens grundläggande

syften, ramverk och värdegrund.

4. Säkerställa att styrelsen också fortsättningsvis rekryteras bland människor som inte

har egna intressen i föreningen eller något av initiativen i huset.

5. Överse systemet med valberedning.

§7. Motioner som väckts av medlem


Inga motioner framlagda

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§9. Extra Årsmöte avslutas

 

SAMARBETEN

SWIDEAS
SwIdeas jobbar med CSR-utveckling i företag och organisationer. Och med entreprenöskapsprogram för gröna, sociala och kulturella idéer och initiativ.
swideas.se