Precious Plastic Sweden

Världen drunknar i plast och annat avfall. Vi lever på lånad tid och lånade resurser från framtidens generationer. Precious Plastic Sweden är med i omställningen i Sverige genom att erbjuda en plattform där vi tillsammans kan skapa en bättre och mer hållbar värld så att nutidens och framtidens miljö och människor behandlas med omsorg.


Föreningens vision möjliggörs genom de open source-baserade maskinerna som skapats av Precious Plastic, som grundades i Nederländerna 2013. Syftet med dessa maskiner är att återvinna och återanvända plast genom att strimla den, smälta den, extrudera den, injicera den och komprimera den för att skapa nya användbara och unika föremål med återvunnen plast. Utöver detta är föreningen dedikerad att öka medvetenhet om cirkulär ekonomi, avfallshierarkin och plast genom en rad olika projekt som genomförs tack vare en kompetent styrelse och en engagerad grupp volontärer som träffas varje tisdag för att utveckla föreningen.

För tillfället är shreddern och extruder fullt fungerande men vi behöver fortfarande bygga injektions- och kompressions maskinerna. När detta är klart planerar vi att öppna ett Re-Makerspace som ska va öppet för allmänheten så att alla kan göra plastskrot till skatter.

Är du intresserad av att bli en del av vårt community? Precious Plastic Sweden Community träffas varje tisdag mellan 18.00-21.00. Under dessa tillfällen umgås vi, fikar, skrattar, brainstorma, utvecklar plattformen, jobbar med projekt i relation till föreningens mision, bygger maskiner, jobbar med återvunnen plast och lär sig om Precious Plastic, plast och hållbarhet. Alla är välkomna till dessa tillfällen!

 
 

Stay tuned and stay precious!