2017-08-02 12.03.12 1 (1).jpg
2017-08-02 12.03.12 1 (1).jpg

EN UNIK MÖTESPLATS, ETT MAKERSPACE, OCH EN INKUBATOR FÖR KREATIVA PROJEKT


SCROLL DOWN

EN UNIK MÖTESPLATS, ETT MAKERSPACE, OCH EN INKUBATOR FÖR KREATIVA PROJEKT


PROJEKT


PROJEKT


ALL HANDS ON DECK

Ett analogt medialabb

ÅTERSKAPA

centrum för kreativt återbruk, design och utbildning

GRUPPTRYCKET

Nu Malmö Makerspace

CYKELKÖKET

Serva, laga, renovera eller bygg cyklar

FABRIKEN

NU MALMö MAKERSPACE

CYKELBIBLIOTEKET

Testa, och låna el- eller lastcykel

HUB:N COWORKING

DROP-in office

MALMÖ MAKERSPACE

Ditt favoritmakerspace

HÄNDER NU


HÄNDER NU