ALL HANDS ON DECK

Ett analogt medialabb

ÅTERSKAPA

centrum för kreativt återbruk, design och utbildning

GRUPPTRYCKET

Nu Malmö Makerspace

CYKELKÖKET

Serva, laga, renovera eller bygg cyklar

FABRIKEN

NU MALMö MAKERSPACE

CYKELBIBLIOTEKET

Testa, och låna el- eller lastcykel

HUB:N COWORKING

DROP-in office

MALMÖ MAKERSPACE

Ditt favoritmakerspace